دانلود pdf کتاب The Routledge Reader in Early Childhood Education

[ad_1]

آموزش در اوایل دوران کودکی همیشه احساسات پرشور را از طرف ذینفعان در همه سطوح ، از تمرین کنندگان با کودکان و خانواده ها در محیط های پیش دبستانی و مدرسه ، گرفته تا مشاوران ، مدیران ، سیاستمداران و دانشگاهیان گرفته است. هدف این خواننده کاوش در تغییر ، تحول و تداوم است. ، و ارائه بورس های تحصیلی نشانگر با توجه به پنج موضوع اصلی: دیدگاه های نظری در برنامه درسی و آموزش و پرورش بازی حرفه ای سیاست و روش تحقیق. در هر موضوع ، سخنرانی ها برای نشان دادن دیدگاه ها و روندهای ملی و بین المللی انتخاب شده اند. ارائه یک دید همگن از ارائه و خدمات دوران کودکی در زمینه های فرهنگی نیست. بلکه هدف این است که نگاهی انتقادی به جهت های گذشته ، حال و آینده داشته باشیم و برخی از چالش ها ، معضلات و تناقض ها را در تحقیقات و علوم شناسایی کنیم.

[ad_2]

دانلود کتاب The Routledge Reader in Early Childhood Education