دانلود pdf کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :

[ad_1]

این کتاب شامل شش فصل از محققان محترم و نوظهور علوم سیاسی و ارتباطات است تا اولین نگاه پایدار به نقش توییتر در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را ارائه دهد. اگرچه توجه زیادی به استفاده ترامپ از توئیتر به عنوان یک پدیده شده است؟ چگونه به پیشبرد چرخه های خبری ، منحرف کردن توجه از سایر موارد یا اتهام حمله به رقبا ، رسانه های خبری و سایر منتقدان کمک می کند؟ تاثیری که توییتر در انتخابات واقعی داشت. در این فصل ها ، مجموعه ای تأثیرگذار از توضیحات نظری و رویکردهای روش شناختی برای بررسی چگونگی شکل گیری این فناوری جدید در انتخابات آمریکا و تأثیرات آن در آینده به کار گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :