دانلود pdf کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracy

[ad_1]

در این کتاب از ادبیات گسترده در زمینه پوپولیسم ، دموکراسی و بازارهای نوظهور و همچنین مصاحبه با مقامات ارشد دولت ، کارشناسان و روزنامه نگاران در فیلیپین و فراتر از آن استفاده شده است. رئیس جمهور رودریگو دوترته در منطقه ای که به سرعت در حال تغییر است در منطقه آسیا و اقیانوسیه. با افزایش سریع قدرت چین در اقیانوس آرام ، کشورهایی که به طور سنتی متحدین آمریکا بودند ، مانند فیلیپین ، تشنج سیاسی را تجربه می کنند. تمایل آشکار دوترته برای هم ترازی چین (با هزینه آمریکا) در ازای سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، یکی از بارزترین شاخص های افزایش قدرت چین برای کشورهای جهان است. این کتاب برای محققان ، روزنامه نگاران ، سیاست گذاران و بینندگان چین به موقع ، دقیق ، در دسترس و سریع است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracy