دانلود pdf کتاب The Republic of Cordoba

[ad_1]

‘من اندلس هستم. یک بار در کوردوبا ، کنیسه ای با آجر قرمز وجود داشت که بزرگتر شده و به یک mezquita تبدیل شده بود ، قبل از اینکه به کلیسای جامع تبدیل شود بدون هیچ تغییری. مردم منطقه من خوش شانس هستند که مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. کوردوبا خاستگاه بشر است ، مکانی که بسیاری از اعتقادات کره زمین به هم می پیوندند و در نتیجه به مردم خود یک ویژگی ، یک راز می بخشد. من امشب شما را به این قصد دعوت کردم که در این مورد به شما بگویم. آیا شما موافق شرکت هستید؟ ”

[ad_2]

دانلود کتاب The Republic of Cordoba