دانلود pdf کتاب The Reluctant Republic

[ad_1]

مالکوم ترنبول پیش از آنکه بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا شود ، یکی از چهره های اصلی جنبش جمهوری استرالیا بود. جمهوری رغبت ، در اصل در سال 1993 منتشر شد و با مقدمه ای از باب هیوز ، مانیفست ترنبول بود. این یک نمایشگاه کاملاً مرتبط با جمهوری خواهی در استرالیا است. این کتاب روابط مشروطه با بریتانیای کبیر را برای نشان دادن هویت استرالیا به عنوان یک کشور دنبال می کند ، و گزینه ها و الزامات سیاسی و تاریخی جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول طرح خود را برای آینده استرالیا به عنوان جمهوری ارائه می دهد و شامل توصیه هایی از گزارش کمیته مشورتی جمهوری به نخست وزیر پاول کیتینگ است که ترنبول ریاست آن را بر عهده داشت.

[ad_2]

دانلود کتاب The Reluctant Republic