دانلود pdf کتاب THE RELIGION OF THE KORAN

[ad_1]

این مدخل کوتاه در مجموعه حکمت شرق شامل معرفی مختصری از اسلام و مجموعه ای از نقل های موضوعی ترجمه پالمر از قرآن است. این عناوین مانند شیطان ، جن ، ازدواج ، زیارت ، نماز ، روزه ، فرشتگان و موارد دیگر را شامل می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب THE RELIGION OF THE KORAN