دانلود pdf کتاب The PowerShell Testing Guide : A Hands-On Introduction to Pester

[ad_1]


Pester یک چارچوب تست واحد برای PowerShell است و شاید اولین محصول نرم افزاری منبع باز باشد که با خود ویندوز اجرا می شود! در این کتاب ، آدام برترام شما را از طریق فلسفه Pester ، نحو و مثالهای متعدد در زندگی واقعی راهنمایی می کند.
در قسمت اول شما مفاهیم اساسی Pester ، مانند آزمایشات ، تمسخر و ادعا ، و همچنین ساختارهای اساسی Pester ، مانند Describe Blocks و Block It را خواهید آموخت. بخشهای زیر شما را با استفاده از مثالهای عملی آزمونهای واحدی راهنمایی می کند ، که از آنها می آموزید چگونه تستها را به طور دقیق و کارآمد طراحی و اجرا کنید. اوج این کتاب در یک کتاب آشپزی ، پر از دستور العمل های کاربردی برای هر کسی است که با متن PowerShell در سطح حرفه ای کار می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The PowerShell Testing Guide : A Hands-On Introduction to Pester