دانلود pdf کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

این کتاب اولین گزارش جامع از چگونگی ترسیم نقشه اقتصادی آینده اقتصادی یونان از اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران را در پی ویرانی های ناشی از جنگ داخلی ارائه می دهد. این بحث سیاستی است که در بین یونان و حامیان مالی آن در مورد روند آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری مورد نیاز و تأمین مالی آن انجام شده است. این کتاب از طریق روایت های تاریخی ، منابع بایگانی و تاریخ شفاهی درک بهتری از دستاوردهای اعلام شده توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزه اقتصادی” ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952