دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب درسی مروری جامع از نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نخبگان سیاسی را ارائه می دهد ، که اکنون موضوع اصلی مطالعه دانشگاهی و گفتمان عمومی است. در 40 فصل از دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع این رشته به نمایش گذاشته شده است. این کتاب در شش بخش سازمان یافته است که هر یک توسط یک سردبیر تدوین می شود و بر نظریه های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان ، تمایز و ادغام بخش های نخبه سیاسی ، ویژگی های نخبه و منابع و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن. چهل سال از مطالعه تطبیقی ​​متمایز رابرت پوتنام درباره نخبگان سیاسی ، این کتاب درسی منبع ضروری برای دانشمندان و دانشجویان تحصیل کننده این رشته پر جنب و جوش بوده است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :