دانلود pdf کتاب The Night Country : The Hazel Wood Series, Book 2

[ad_1]

آیا می توانید از چوب هازل فرار کنید؟

در عاقبت او نیویورک تایمز پرفروش ترین ، موفقیت ادبی / تجاری ، چوب فندق، ملیسا آلبرت دوباره به دنیای دلهره آور و دلربا شیرجه می زند که خوانندگان کتاب اول را مجذوب خود کرده است. همانطور که یاد گرفتند آلیس پروزرپین و الری فینچ را دنبال کنید چوب فندق فقط آغاز جهانهای خارج از آن بود ، جایی که داستانها و زندگی واقعی با هم روبرو می شوند ، جایی که سحر و جادو شامل حقیقت است ، و جهان همانطور که به نظر نادرست است ، و در آن هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد ، به ویژه در صفحات یک کتاب خوب ” (مجله نیویورک تایمز)

[ad_2]

دانلود کتاب The Night Country : The Hazel Wood Series, Book 2