دانلود pdf کتاب The Mirror of Production

[ad_1]


چالش برانگیزترین کار پدر پست مدرنیسم.
یک شبح خیال انقلابی را تسخیر می کند: شبح تولید. تفکر انقلابی – از مارکس تا دلوز – صرفاً وسواس در تولید اقتصاد سیاسی کلاسیک را تکرار می کند. مطالعه زودهنگام چالش برانگیز ژان بودریار آینه تولید، نقطه ای است که افکار وی درباره مستاجر مارکسیسم از بین می رود. در عوض ، بودریار می خواهد فراتر از مارکس برود ، و با شکستن منطق تولید سرمایه داری به عنوان یک کل ، ذهن خود را رادیکال می کند. هنگامی که او نشانه شناسی را با بازتولید صحیح نظریه انتقادی ترکیب می کند ، انتقادی کامل از مارکسیسم ارائه می دهد ، با این استدلال که تولید در مرکز تحلیل آن قرار می گیرد تا سرمایه داری را به جای لغو ، طبیعی جلوه دهد. درعوض ، آنچه ما نیاز داریم حمله كامل به بهره وری در همه شكل های آن و قطع كامل منطق سرمایه است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Mirror of Production