دانلود pdf کتاب The Lehman Trilogy

[ad_1]

در یک صبح سرد سپتامبر سال 1844 ، یک جوان باواریایی در کنار اسکله نیویورک ایستاده و رویای زندگی جدیدی را در دنیای جدید دارد. دو برادرش به او ملحق می شوند و حماسه آمریکایی را شروع می کنند.

164 سال بعد ، شرکتی که آنها تأسیس کردند – برادران لمن – به طرز چشمگیری فروپاشید و باعث بزرگترین بحران مالی تاریخ شد.

داستان یک خانواده و شرکتی که جهان را تغییر داد ، اقتباس انگلیسی بن پاور از نمایش گسترده و شاعرانه استفانو ماسینی سه گانه لمان اولین بار در ژوئیه 2018 در تئاتر ملی ، لندن برگزار شد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Lehman Trilogy