دانلود pdf کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses

[ad_1]

این کتاب ، برای اولین بار ، یک پوشش جامع از انطباق مخرب سخت افزار الکترونیکی را ارائه می دهد ، همچنین به عنوان حملات تروجان به سخت افزار شناخته می شود ، برجسته تحول تهدید ، روش های مختلف حمله ، چالش ها و طیف متنوعی از رویکردهای دفاعی. این افسانه های مرتبط با حملات تروجان به سخت افزار را باز می کند و فضای عملیاتی حمله را در محدوده مدل ها و روش های تجاری فعلی فراهم می کند. این تهدیدات حملات تروجان به سخت افزار برای تمام سطوح حمله را پوشش می دهد. مدل های حمله ، انواع و سناریوها را ارائه می دهد. بحث در مورد آمار اعتماد به نفس؛ اشکال مختلف رویکردهای حفاظتی را ارائه می دهد – فعال و واکنشی. بینش در مورد شیوه های فعلی صنعت را فراهم می کند. و سرانجام ، روشهای حمله در حال ظهور ، روشهای دفاعی و آینده را توصیف کنید.

[ad_2]

دانلود کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses