دانلود pdf کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World

[ad_1]

این کتاب جذاب و بلند پروازانه استراتژی جدیدی (“طرح رامو”) را برای پرداختن به بحران اقتصادی – اجتماعی فعلی پیشنهاد می کند. نویسنده مستقیماً وضع موجود را به چالش می کشد و مجموعه ای از سیاست های جسورانه را برای غلبه بر تنگه غرب-شرق و هدایت ما به آینده موفق تر و مطمئن تر ارائه می کند. این کتاب علاوه بر ارائه یک رویکرد جدید اقتصادی ، نمای کاملی از نیروهای اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی را ارائه می دهد. این مقاله وضعیت اقتصاد عمده جهان را بررسی می کند ، تأثیر بحران بدهی جهانی را بررسی می کند ، شکاف های درآمد و ثروت در ایالات متحده و سایر کشورها را شناسایی می کند و رابطه بین این مسائل و گسترش بیگانگی ، رادیکالیسم و ​​تروریسم را توضیح می دهد . تخیلی و طراوت ، خواندن ارزشمند و اصلی دانشجویان و دانشگاهیان علاقه مند به اقتصاد سیاسی بین المللی ، توسعه اقتصادی ، توسعه پایدار و اقتصاد اجتماعی و همچنین سیاست های جهانی ، مطالعات منطقه ای ، مطالعات جهانی سازی و روابط بین الملل است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World