دانلود pdf کتاب The Evolution and Significance of the Cuban Revolution : The Light in the Darkness

[ad_1]

این کتاب جنبش انقلابی کوبا را از سال 1868 تا 1959 به عنوان یک روند مداوم که برای استقلال سیاسی و تحول اجتماعی و اقتصادی ساختارهای استعماری و استعماری تلاش می کند ، تفسیر می کند. کوبا نمادی از امید برای جهان سوم است. انقلاب کوبا قدرت یک نخبه ملی تابع سرمایه خارجی را به دست گرفت و آن را در دست مردم قرار داد. و پس از آن ساختارهای جایگزین دموکراسی مردمی ایجاد شد که برای حفظ قدرت نمایندگان مردم عمل می کرد. در حالی که کوبا پافشاری می کرد ، مردم جهان سوم که توسط پروژه نئولیبرال سرنگون شدند ، یک جنبش اجتماعی و زندگی سیاسی پیدا کردند ، تجدیدی که به ویژه در آمریکای لاتین و جنبش عدم تعهد مشهود است. در همین زمان ، اقتصاد جهانی سرمایه داری به طور فزاینده ای ناپایداری خود را آشکار می کند و نخبگان جهانی ناتوانی خود را در پاسخگویی به بحران جهانی چند وجهی و پایدار نشان می دهند. این پویایی شرایطی را برای انقلاب های محبوب سوسیالیستی دموکراتیک در شمال ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Evolution and Significance of the Cuban Revolution : The Light in the Darkness