دانلود pdf کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust

[ad_1]

این کتاب شرح تجربه یک استاد با گروهی از دانشجویان کارشناسی آمریکایی در یادبودها ، موزه ها و یادبودهای هولوکاست به عنوان بخشی از برنامه سالانه مطالعات خارجی در خارج از آلمان به آلمان و لهستان است. اخلاق تدریس در سایت های خشونت و تروما از طریق یک سری برخوردهای شخصی و یک آموزش تجربی مشخص – در مورد موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق تماشاگران – با بحث های معاصر درباره آموزش هولوکاست ، روایت می شود. بنابراین ، این کتاب به دنبال ارائه ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های آموزش در مناطقی است که در برنامه ریزی و اجرای هولوکاست نقش اساسی دارند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust