دانلود pdf کتاب The Ehud Anointing : Seven Principles of Spiritual Warfare:

[ad_1]

در صفحات عهد عتیق مرد کمی شناخته شده خدا پنهان شده است که شاید با او آشنایی نداشته باشید. من طی سه سال گذشته او را بسیار خوب شناختم و این باعث تغییر چشمگیر زندگی معنوی من شده است. همانطور که از فصل سوم کتاب قضات عبور می کنم ، بر روی مین قدرت معنوی قدم می گذارم و هنوز در بقایای مسح که در آنجا یافتم پرورش می دهم. داستان کتاب مقدس که در شرف وقوع است پر از دسیسه ، فریب ، جنگ شجاعانه و پیروزی معنوی است. همچنین پر است از اصول حقیقت ، حتی اگر مدت ها پیش نوشته شده باشد ، که در جنگهای معنوی شما در حال حاضر و در آینده صدق می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Ehud Anointing : Seven Principles of Spiritual Warfare: