دانلود pdf کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC 4.0 دسترسی آزاد دارد. این حجم جمع آوری شده نتیجه نهایی اقدام COST IS1104 “اتحادیه اروپا در جغرافیای پیچیده جدید سیستم های اقتصادی: مدل ها ، ابزارها و ارزیابی سیاست ها” است. با تجسم اتحادیه اروپا به عنوان یک شبکه پیچیده با لایه های بیشتر ، این کتاب در سه بخش سازمان یافته است ، هر بخش با سطح مختلفی از تجزیه و تحلیل سروکار دارد: در سطح کلان ، قسمت اول ، تعاملات درون سیستم های اقتصادی عمده (مناطق یا کشورها) شامل تجارت ، مهاجرت کارمندان و سایر جنبش های عاملی. در سطح meso ، بخش II در مورد تعاملات در بازارهای خاص اما گسترده ، با تمرکز بر بازارهای مالی و سیستم های بانکی بحث می کند. سرانجام ، در سطح خرد ، بخش سوم تصمیم گیری برخی از مشاغل ، به ویژه در زمینه تصمیم گیری در مورد مکان را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives