دانلود pdf کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

بر اساس دهه ها تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، نویسنده توصیه های جامع و عملی در مورد تحول دیجیتال صنعت خودرو و تأمین کننده ارائه می دهد. هسته اصلی انتقال از یک مدل تجاری خودرو محور به یک تحرک گرا است. بر اساس کاتالیزورهای تغییر دیجیتال ، چهار زمینه دیجیتالی سازی ساخته شده و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. مباحث تغییر همه جانبه در فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به عنوان عوامل مهم موفقیت به تفصیل مطرح شده است. نمونه های عملی برگزیده پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ایده ها و انگیزه های اضافی را ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 گفتمان را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice