دانلود pdf کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد پیشگامانه برای مدل سازی بیمار دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو رساله MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) ساخته شده است: یکی به تکامل عامل بیمار در زمان می پردازد و دیگری به تعامل بین بیمار و سیستم مراقبت های بهداشتی می پردازد. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به روشی مشابه بیمار انسانی ایجاد می شود و ویژگی های معمولی بیماری را نشان می دهد ، مانند پاسخ به مصرف غذا ، دارو و فعالیت. این مدل دارویی را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار خاص انسانی به منظور کمک به شناسایی زمانی که وضعیت بیمار از تغییرات طبیعی خارج می شود. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعامل بین بیمار انسانی و سیستم بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در زمینه مدیریت بیماران دیابتی یا تحقیقات اجتماعی درباره مدیریت دیابت درگیر است. دارو برای بیماران دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت تولید شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی با هر موضوع مدل دیگر با داده های فیزیولوژیکی لازم برای پشتیبانی از مدل تطبیق داد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response