دانلود pdf کتاب The Cornish Cream Tea Summer : Part Three – My Tart Will Go On!

[ad_1]

“جذاب” مجله گرما “زیبا … دلچسب” زارا استونلی “یک اشعه آفتاب لذت بخش می خواند” هایدی سوین چارلی دلیله را به عنوان مسئول اتوبوس چای خامه ای ترک کرده است و او در حالی که در هیجان فیلمبرداری قرار گرفته است دوستان جدیدی پیدا می کند درام دوره تلویزیونی. با این حال ، همه چیز آنطور که به نظر می رسد گلگون نیست و به زودی از دلیله خواسته می شود تا به یک دوست نیازمند کمک کند. دلیله همچنین نادیده گرفتن احساساتش نسبت به بازیگر سم دشوار است – او فکر می کند که افتادن یکی از جدیدترین موضوعات جدید این کشور دیوانه است. استعدادها این فقط می تواند با اشک تمام شود و لیلا قصد ندارد قلب او را بشکند …

[ad_2]

دانلود کتاب The Cornish Cream Tea Summer : Part Three – My Tart Will Go On!