دانلود pdf کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه میان رشته ای پیشگامانه در مورد کلیسای کاتولیک در تایوان با تمرکز بر جنگ داخلی در چین پس از سال 1949 تا به امروز ارائه می دهد و در مورد نقشی که کلیسای کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بازی کرده است بحث می کند. این مقاله وضعیت کلیسای کاتولیک تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان واتیکان از سال 1949 و روابط مثلثی بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان دولت تسای اینگ ون را در نظر می گیرد. این جلد ، از طیف وسیعی از دیدگاه ها ، از تاریخ و روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش ، نوشته شده است ، چشم انداز مهمی در مورد تولد و توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و سهم مهمی در مطالعات دینی در چین بزرگتر. منطقه

[ad_2]

دانلود کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development