دانلود pdf کتاب The Business Ecosystem in the Middle East and Europe: Geopolitics, Brand Equity and Frugal Entrepreneurship

[ad_1]

این نسخه خطی عمدتا در دوره قبل از تعیین سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای COVID-19 به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی به پایان رسیده است. اخلال اقتصادی و از دست رفتن جان انسانها ، بر اثر اعتماد به نفس مصرف کننده و سرمایه گذار ، افزایش عدم اطمینان تجارت و سرمایه گذاری در میان رقابت خصمانه غرب و چین را افزایش می دهد. با رشد حمایت گرایی ، کشورها را وادار به بازگشت به داخل و معرفی اقداماتی برای ارتقا تاب آوری و خودکفایی در زنجیره تأمین می کند ، رقابت برای سرمایه گذاری بین المللی و توسعه بخش خصوصی در حال افزایش است ، دولت ها را تحت فشار قرار می دهد تا رژیم های نظارتی خود را اصلاح و اصلاح کنند. با توجه به همه موارد فوق و پیشینه های ژئوپلیتیک خاورمیانه و اروپا به عنوان یک زمینه ، این نسخه از زیر مجموعه ای از بیست و شش کشور از مجموعه داده های بانک جهانی در زمینه سهولت انجام تجارت بانک جهانی در اطراف اکوسیستم تجارت برای تجزیه و تحلیل استفاده می کند. خاورمیانه. در اروپا. این شامل شواهدی از شکاف در کیفیت نظارتی است و تعدادی از توصیه ها را برای دستیابی به بسته شدن آن ارائه می دهد. علاوه بر این ، داده های موجودی تراز پرداخت را برای به چالش کشیدن این تصور متداول مبنی بر موفقیت در بهبود کیفیت محیط نظارتی از طریق اجرای اصلاحات مطابق با معیارهای 10 اصلاح انجام تجارت (DBR) به طور مداوم سود خالص سرمایه گذاری مستقیم مستقیم به دست می دهد. برعکس ، این نشان می دهد که برخی از اقتصادهای نمونه با رژیم های نظارتی کاملاً قابل پیش بینی و شفاف ، برای تیز کردن موقعیت خارجی خود به سرمایه گذاری های خالص پرتفوی ناپایدار اعتماد می کنند. بر اساس ادبیات منتشر شده در مورد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) ، نسخه خطی چارچوب AIDA را برای اقدامات مورد علاقه-تمایل و همچنین مدل های تجاری Keller و Aaker تجزیه و تحلیل می کند. این یک مدل مفهومی را پیشنهاد می کند که به طور هم افزایی مدل Aaker ، بازاریابی ورودی (IM) و رهبری تفکر (TL) را به عنوان یک چارچوب جدید یکپارچه (ICBBEF) برای مصرف کنندگان مستقر در مصرف کنندگان از شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ترکیب می کند. دوران دیجیتال. با بررسی استنتاج های فرهنگی و شناختی که تصمیم گیرندگان SME در مدیریت دارایی های برند خود با آن روبرو می شوند ، این نسخه استفاده از یک ابتکار ابتکارآمیز منبع کوچک و متوسط ​​را مشخص می کند. مضامین اصلی ادبیات ، همراه با پنج (5) مصاحبه تحقیق کیفی ، سپس در یک چارچوب جدید اکتشافی برای مدیریت برند (HBMF) ادغام می شوند. این شامل یکپارچه سازی جامع از مدل Aaker ، بازاریابی درونی ، رهبری فکر ، مکانیزم بازخورد برای رضایت مشتری برای بهبود مستمر ، هوشیاری در تخصیص و استفاده از منابع و جهت گیری فرهنگ Power-cum-Task است. این نسخه همچنین جستجو برای رویکردهای جدید و متوسط ​​تر برای سرمایه گذاری در املاک مسکونی در هلند را بررسی می کند. بنابراین ، از رویکرد لذت طلبانه برای تخمین و ارزیابی قیمت املاک به عنوان پایه ای برای ایجاد یک چارچوب قابلیت زندگی پشتیبانی می کند که از مشاغل صرفه جو در املاک مسکونی در آن کشور پشتیبانی می کند. این نسخه به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول با تأکید بر لزوم اصلاحات اساسی ، اکوسیستم تجارت منطقه ای را تجزیه می کند. بخش دوم ادبیات مربوط به ارزش ویژه برند را مرور می کند و استراتژی های فرهنگی و شناختی اعمال شده توسط SME های نمونه را آزار می دهد. قسمت سوم موضوع کارآفرینی صرفه جو را در بازار املاک مسکونی هلند بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Business Ecosystem in the Middle East and Europe: Geopolitics, Brand Equity and Frugal Entrepreneurship