دانلود pdf کتاب The Bristol Brigand

[ad_1]

بریستول بریستول در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزینی برای Bristol Beaufighter ساخته شد. این طرح در ابتدا به عنوان یک جنگنده اژدر توسعه داده شد و پس از جنگ برای استفاده از Brigand به عنوان بمب افکن سبک اقتباس شد. بریگاند بعداً در خارج از کشور مستقر شد و در خاورمیانه و خاور دور خدمت کرد و در اوایل دهه 1950 با اسکادران شماره 45 و 84 در اورژانس مالزی شرکت کرد ، در حالی که در انگلستان از نسخه های آموزشی وی استفاده می شد. این کتاب با 40 عکس و 5 پروفایل رنگی به تصویر کشیده شده است. در این کتاب همچنین به بحث در مورد بریستول باکینگهام و باک مستر پرداخته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bristol Brigand