دانلود pdf کتاب The Bridgeport Township Site : Archaeological Investigation at 20SA620, Saginaw County, Michigan

[ad_1]

کاوش در سایت Bridgeport Township (20SA620) اطلاعات زیادی در مورد ساکنان ماقبل تاریخ دره Saginaw نشان داده است. حدود 3000 سال ، از حدود 1500 سال قبل از میلاد تا حدود 1500 سال بعد از میلاد ، مردم از این سایت استفاده می کردند. این جلد حاوی گزارشاتی در مورد مصنوعات بازیابی شده (مواد معدنی ، سرامیک ، جانوران و بقایای باستان شناسی) و تاریخچه و بوم شناسی دیرینه سایت است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bridgeport Township Site : Archaeological Investigation at 20SA620, Saginaw County, Michigan