دانلود pdf کتاب The Book of Touch

[ad_1]

این کتاب با فرو رفتن در زندگی اجتماعی لمس ، دست نیافتنی ترین و در عین حال مهمترین حس ما ، انگشت در اعصاب فرهنگ می گذارد. از شکنجه تفتیش عقاید گرفته تا سهولت جسمانی مدرنیته ، و از روش های درمانی ملموس پزشکی آسیایی گرفته تا ملموس بودن مجازی فضای مجازی ، کتاب لمس گشت و گذارهایی را در یک قلمرو حسی اعم از عجیب و آشنا ارائه می دهد. چگونه هویت زن و مرد با لمس شکل می گیرد؟ تجربیات ملموس افراد نابینا یا اوتیسم چیست؟ چگونه لمس در فرهنگ ها به طور متفاوتی توسعه می یابد؟ محدودیت درد و لذت چیست؟ آیا سیاست لمسی وجود دارد؟ با گردآوری نوشته های کلاسیک و کارهای جدید ، این یک راهنمای اساسی برای هر کسی است که به بدن ، حواس و دنیای تجربه علاقه مند است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Book of Touch