دانلود pdf کتاب The Book of Tea

[ad_1]

این کاوش در مراسم چای ژاپنی نمایشی جذاب از فرهنگ ژاپن و رابطه این کشور با غرب است (The Guardian). در سال 1906 توسط یک شخصیت مهم نوشته شده است تا سعی کند درگیری بین نوآوری غربی در ژاپن و سنت شرقی را درک کند … [The Book of Tea] “مفهوم واحدی از زندگی ، هنر و طبیعت ارائه می دهد [and explores] موضوعات مربوط به قدردانی از چای ، از جمله ذن ، گل آرایی و تائوئیسم “(ژاپن تایمز). کتاب چای شاعران ، از جمله TS Eliot و Ezra Pound را مجذوب خود کرده است ، و نشان می دهد که چگونه فلسفه Teaism چای را از جایگاه فقط یک مشروبات الکلی به سنگ فرهنگ فرهنگی ، ذوب اخلاق و دین ، ​​سادگی و برابری طلبی ، طبیعت و انسانیت ارتقا می دهد. این روشی برای زندگی و راهی به سوی روشنگری است که در گذر زمان ، آزمایش زمان را کرده است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Book of Tea