دانلود pdf کتاب The Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems

[ad_1]

با 10 صفحه نشانگر. این یک مطالعه از نمادگرایی سنگهای قیمتی است ، و چگونگی استفاده از آن در طول قرن ها به عنوان اشیای جادویی ، هم ذاتی و هم به عنوان وسیله ای برای حکاکی های نمادین. این کتاب گوهرهای هندو ، یهود ، چینی ، مصری ، رومی ، گنوسی و مسیحی را در بر می گیرد. آخرین بخش ، ارتباطات طالع بینی سنگهای قیمتی را به صورت نشانه به نشانه بیان می کند. این اثر همچنین شامل تاریخ قابل توجهی از سنگهای مهم (و اغلب “نفرین شده”) مانند الماس امید و توصیه های عملی در مورد خرید سنگ های قیمتی است. هرکسی که به نمادگذاری سنگهای قیمتی علاقه مند باشد ، آن را یک مرجع عالی و یک خوانش جذاب می داند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems