دانلود pdf کتاب The Book of Knowing : Know How You Think, Change How You Feel

[ad_1]

یک کتابچه کوچک برای احساسات بزرگ. آموزنده و در دسترس ، کتاب دانش یک راهنمای دوستانه و درمانی برای نوجوانان است تا احساسات خود را درک و کنترل کنند. در سال 2015 ، روانشناس بالینی Gwendoline Smith یک وبلاگ Tumblr را با نام مستعار Dr. بدانید رویکرد Gen-Z دوستانه او به CBT (درمان رفتاری شناختی) طنین انداز شد و ایده این کتاب متولد شد. این کتاب با هنر پر جنب و جوش ، مشاوره های ملموس و فعالیت های جذاب ، راهنمای مفیدی برای مقابله با احساسات بزرگی است که شوخ طبعی ، مهربانی و استراتژی های قابل کنترل برای مسائلی را ارائه می دهد که گاهی اوقات از کنترل ما خارج می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب The Book of Knowing : Know How You Think, Change How You Feel