دانلود pdf کتاب The Bone Season Series Bundle

[ad_1]

در سه کتاب اول سامانتا شنون ، سری کتاب های استخوان پرفروش نیویورک تایمز ، لندن ، “جهان مست کننده … dystopian” (NPR.org) Scion را وارد کنید. 2059- در جمهوری پیوندک بینایی غیرقانونی است ، اما دنیای زیرین جنایتکار شکوفا می شود. در سایه هایش پیج ماهونی در بین بینندگان بینظیر ، یک پیاده روی رویایی است که قادر به مالکیت افراد دیگر است – و طبق قانون Scion ، او با تنفس ساده خیانت می کند ، اما در جای دیگر تاج و تخت حتی بزرگتر از Scion نیز وجود دارد. و آنها طراحی متفاوتی برای پیج و تواناییهای غیرمعمول او دارند … در این کتابهای جامع و خارق العاده ، پیج قیام می کند تا رهبر انقلابی شود که هیچ کس دیگر نیست و مصمم است عدالت را در مورد جهانی که جلوی نابودی آن را نمی گیرد ، بگیرد. او

[ad_2]

دانلود کتاب The Bone Season Series Bundle