دانلود pdf کتاب The Bondi Finz™ FreeRacer : FreeRacer

[ad_1]

آیا می توانید بگویید که آشپزی را دوست دارید و به آن احترام می گذارید؟ ممکن است فینز مجبور شود. پلاستیک در دریا حرکت را کند می کند! فینز باید راهی برای تمیز کردن دریا و ساحل پیدا کند و آن را پلاستیکی کند! اما این تنها در صورتی اتفاق می افتد که Lord Sarrk و Mode بتوانند ویروس بدخلق Trevor را از بین ببرند و به موقع نیروهای Zoid را بازیابی کنند. فلش خود را در یک معضل سخت شستشو قرار می دهد – او به یک دوچرخه اسکیت موج سواری FreeForma نیاز دارد و با سایک معامله ای را می کند که نمی تواند آن را حفظ کند. در همین حال ، مسابقه در حال انجام است. اما این یک رقابت عادی نیست. فلش و سایک با آن در مسیر FreeRacer با مردم خزدار مبارزه می کنند. اسلاید ، موج و آزاد. کی میبره؟ نمی دانم. ادامه مطلب را بخوانید تا از نمایش لذت ببرید!

[ad_2]

دانلود کتاب The Bondi Finz™ FreeRacer : FreeRacer