دانلود pdf کتاب The Blue Star

[ad_1]

گروف كانكلین در راه شیری در فوریه 1953 ، این رمان را به عنوان یك قطعه بسیار م ofثر از نوشته های شبه تاریخی پرورشی … پر از رنگ ، جنسیت و شخصیت های فوق العاده قوی ستایش كرد. نیروهای روانی اجازه دادند جادو به یک علم تبدیل شود. از طرف دیگر ، علوم فیزیکی ضعیف شده و منجر به فرهنگ مدرنی می شود که یادآور قرن هجدهم ما است. جادوگری ارثی است ، اما توانایی استفاده از آن فقط می تواند هربار توسط یكی از اعضای خانواده داشته باشد ، كه در صورت از دست دادن دختر بكارت از مادر به دختر منتقل می شود. سپس عاشق دختر ، طلسم جادویی خود را بدست می آورد ، جواهری معروف به “ستاره آبی” ، که به او امکان می دهد ذهن هرکسی را که به چشمانش نگاه می کند بخواند. زندانی این است که دسترسی به این قدرت را فقط تا زمانی حفظ می کند که اعتماد به نفس عاشق جادوگر خود را حفظ کند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Blue Star