دانلود pdf کتاب The Blood of Whisperers

[ad_1]

امپراتوری در آستانه جنگ در این رمان فانتزی پرماجرا و حماسه انتقام تهدید می کند. آنها او را غاصب می نامند. هنگامی که امپراتوری کیشینو توسط خدایان اداره می شد اکنون Kin Ts’ai ، مردی خون معمولی ، بر تخت Crimson نشسته است. به دستور وی ، آخرین امپراتور اوتاکو اعدام شد و دوره جدیدی آغاز شد. اما ادعای یک امپراتوری از داشتن آن آسانتر است. در شمال که وفاداری به نام اوتاکو عمیق است ، یک شورش در حال رشد است. و امپراطور Kin می آموزد که کشتن یک Otako به این معنی نیست که همه آنها را کشته اید. انتقام در راه است. سه گانه انتقام خون زمزمه های خدایان ویزا مقبره در انتهای طوفان برای اطلاعات بیشتر در مورد دوین مادسون ، بررسی کنید: The Reborn Empire We Ride the Storm

[ad_2]

دانلود کتاب The Blood of Whisperers