دانلود pdf کتاب The Bible Guide – Old Testament

[ad_1]

راهنمای عهد عتیق توسط “کشیش راست” جیمز جونز ، اسقف سابق لیورپول ، “كتاب مرجع كلاسیك” در نظر گرفته شده و سفر كامل در كتابهای عهد عتیق را به خوانندگان ارائه می دهد. تاریخ ، داستان ها ، فرهنگ ها و پیام های هر کتاب را کاوش ، توضیح داده و زنده کنید. در دسترس بودن نوشته های اندرو نولز بسیاری از جنبه های کتاب مقدس را تجزیه و تحلیل و زمینه سازی می کند ، و درک ما از اصول ، آموزه ها و پیام های امروز آنها را تعمیق می بخشد. Testament Guide مقدمه ای ایده آل برای دانشمندان جدید و خوانندگان علاقه مند است که مبانی کمی در این موضوع دارند و یا هیچ پایه ای ندارند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bible Guide – Old Testament