دانلود pdf کتاب The Belt & Road Initiative in the Global Arena : Chinese and European Perspectives

[ad_1]

این کتاب یکی از اولین کتابهایی است که به طور سیستماتیک طرح “یک کمربند ، یک جاده” دولت چین را برای ارتقا investment سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه اقتصادی ، گردهم آوردن طیف وسیعی از دانشگاهیان از چین ، روسیه و اروپای شرقی مورد تحلیل و بحث قرار داده است. این کتاب مجموعه ای از ایده ها را برای نسل بعدی برای الگوهای تجارت منطقه ای ، سرمایه گذاری ، توسعه زیرساخت ها یا گام های بعدی برای ارتقا coordination هماهنگی سیاست های بهتر در قاره اوراسیا و پیامدهای استراتژیک برای اتحادیه اروپا ، روسیه و دیگر قدرت های بزرگ جمع آوری می کند ، و ایده های نوآورانه در مورد آنچه این کشورها می توانند با هم از نظر نسل جوان در آن طرف کمربند و جاده انجام دهند ، ارائه دهند. این کتاب مورد توجه دانشمندان ، اقتصاددانان و علاقمندان به تأثیرات بین المللی توسعه چین قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب The Belt & Road Initiative in the Global Arena : Chinese and European Perspectives