دانلود pdf کتاب The Basics of Essay Writing

[ad_1]

نویسنده و سخنران باتجربه و پرفروش Nigel Warburton تمام راهنمایی ها و مشاوره های لازم برای بهبود چشمگیر مهارت نوشتن مقاله شما را ارائه می دهد. این کتاب با بحث در مورد چرایی اهمیت نوشتن مقاله خوب آغاز می شود و گام به گام دقیقاً همان چیزی را که باید برای بهبود مقاله ها و نمرات خود در نظر بگیرید ، ادامه می دهد. شما به این راهنما کمک خواهید کرد: در پاسخ به سوالی که پرسیدید ، باید مقاله خود را برنامه ریزی کنید و بحث کنید ، سبک نوشتار و لحن خود را بهبود ببخشید. دانش آموزان در هر سنی و در هر زمینه موضوعی آن را ابزاری آسان و ضروری برای تحصیلات خود می دانند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Basics of Essay Writing