دانلود pdf کتاب The Bank

[ad_1]

برای سال 2020 به روز شده است. بانک ها و کاربرد آنها در این کتاب شرح داده شده است ، که شامل جزئیاتی در مورد افرادی که در بانک ها کار می کنند ، دلیل نیاز بانک ها و تجهیزات خاص بانکداران است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bank