دانلود pdf کتاب The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 ، یک بازرگان جوان شیرازی سید ‘علی-محمد’ دروازه (حقیقت) را اعلام کرد و اندکی پس از آن آغازگر یک چرخه نبوی جدید بود. تماس مسیحایی وی در ایران و عراق طرفداران زیادی داشت. دولت و مقامات مذهبی تهدید محسوب می شوند ، و بابیان مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند و خود باب در سال 1850 اعدام شد. این جلد ، محققان برجسته اسلام ، بهائیت و تاریخ ایران را گرد هم آورده تا زندگی و میراث را بررسی کنند. از باب ، از کودکی تا تاسیس آیین بهائیت و فراتر از آن. از جمله ، آنها به نوشتن باب ، تفسیر قرآنی وی ، شرایط اجتماعی زمینه های انقلاب بابی ، آثار شهید بابی Tahirih Qurratu”al-Ayn و دیدار با ادوارد گرانویل براون شرقی با بابی و متون بهائی.

[ad_2]

دانلود کتاب The Bab and the Babi Community of Iran