دانلود pdf کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد Rownsder با نیروهای یخی ، اما قلب شما را گرم می کند. لورنزو قبلاً قطعه ای از قلب من را داشت وقتی Rownsders: فرزندان خدایان را خواندم ، اما یادگیری کمی بیشتر در مورد اینکه او چقدر بزرگ و پر از احساس خوب است ، مرا بیشتر مجذوب خود کرد. خوشحالم من که مجبور شدم این داستان کوتاه را قبل از کریسمس بخوانم و به این فکر کنم که چگونه می توانیم این نوع عشق را پیدا کنیم – نوعی که در ازای آن چیزی نمی خواهد و همیشه می بخشد – در داستان و زندگی واقعی.

[ad_2]

دانلود کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story