دانلود pdf کتاب The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت برای یک سفر طولانی است. این دعوت از مردم خدا است که با هم جمع شوند و برای بیداری بزرگ بکارند. نه یک احیای گذرا یا یک تجدید روحانی یا یک طراوت ، بلکه یک بیداری تمام عیار. زمان آن فرا رسیده است که بدانیم همانقدر که نهادهای دولتی ، آموزشی و درمانی ما برای دنیای ما بسیار ضروری هستند ، آنها توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف ما را ندارند. فقط یک بیداری گسترده و جامع از رحمت ، فیض و عشق متعال به خداوند می تواند امیدوار باشد که بتواند تفاوت مورد نیاز دنیای امروز ما را ایجاد کند. برخی از دوستان یا حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و در این سفر بیداری شرکت کنید زیرا JD Walt روزانه ما را از طریق پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش های عصر حاضر می گشت.

[ad_2]

دانلود کتاب The Awakened Life