دانلود pdf کتاب The Atlas of Lost Beliefs

[ad_1]

شاعر و ویراستار Arundhathi Subramaniam درباره شعر Hoskote در وب سایت بین المللی شعر اظهار می دارد: ‘نوشته های او جلوه ای ثابت و خارق العاده در پردازش تصویر را نشان داده است. استعاره های هوسکوت کاملاً ساخته شده ، درخشان و حسی هستند و فضیلت صنعتگری را با اشتیاق ترکیب می کنند و هر شعر را به یک تجربه چند وجهی و چند وجهی تبدیل می کنند. “رانجیت هوسکوت” متعلق به نسل جوان شاعران هندی است که از اوایل دهه 1990 انتشار آثار خود را آغاز کردند. . او نویسنده شش جلد شعر است: Zones of Assault ، The Cartographer’s Apprentice ، The Sleepwalker ، بایگانی ، اقدامات ناپدید شده: شعرهای جدید و برگزیده 1985-2005 ، زمان مرکزی و اطلس باورهای از دست رفته Hoskote به عنوان گسترش سنت شعر انگلیس و هند دیده می شود که توسط Dom Moraes ، Nissim Ezekiel ، AK Ramanujan و دیگران از طریق شعر جدید بنیان نهاده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Atlas of Lost Beliefs