دانلود pdf کتاب Technology for Smart Futures :

[ad_1]

این کتاب رابطه بین پایداری و فن آوری های ارتباطی اطلاعاتی را که به سرعت شیوه زندگی ، یادگیری و تجارت ما را تغییر می دهند ، بررسی می کند. مقدار قابل توجهی از انرژی مورد نیاز برای هدایت بایت Zeta به داده هایی که روزانه با میلیاردها کامپیوتر و تلفن همراه در سراسر جهان می رود ، نمی تواند بیش از حد باشد. این مرجع پیشگام این احتمال را بررسی می کند که فن آوری های در حال توسعه ما می توانند ما را قادر سازند تا به جای افزودن به بحران انرژی جهانی ، کاهش دهند. با اتصال مفاهیم و روندهایی مانند خانه های هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا with با کاربردهای آنها برای پایداری ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که فن آوری های نوظهور و همه جا حاضر در زندگی روزمره ما به درستی می توانند به عنوان راه حل هایی برای توسعه پایدار آینده ما دیده شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب Technology for Smart Futures :