دانلود pdf کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها به منظور ارائه یک رویکرد نظری جدید با پشتیبانی آزمایشی قوی و متناسب تمرکز دارد. در فصل ها مدل سازی ریاضی ، مباحث روش شناختی ، تعدیل رفتار جمعی ، مطالعات متابولیکی ، پروفایل پویا و مطالعات کمی شکل شناسی ارائه شده است. فصل هایی که به روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای حل مشکلات و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. . زیست شناسی سیستم های معتبر و عملی با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه مهم است.

[ad_2]

دانلود کتاب Systems Biology :