دانلود pdf کتاب Synthetic Biology – Metabolic Engineering :

[ad_1]

این مجموعه بررسی کتاب روند فعلی بیوتکنولوژی مدرن را ارائه می دهد. هدف این است که تمام جنبه های این فناوری میان رشته ای را پوشش دهد ، جایی که دانش ، روش ها و تخصص از شیمی ، بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، مهندسی شیمی و علوم کامپیوتر مورد نیاز است. 3-5 سال گذشته این مجموعه همچنین به کشف و کاربردهای جدید می پردازد. مجلدات ویژه به مباحث منتخبی اختصاص دارد که بر روی محصولات جدید بیوتکنولوژی و فرآیندهای جدید برای سنتز و تصفیه آنها تمرکز دارد. به طور کلی ، مجلدات ویژه توسط ویراستاران مهمان مشهور ویرایش می شوند. با این حال ، ویراستار و ناشر مجموعه همیشه از دریافت پیشنهادات و اطلاعات اضافی خوشحال خواهند شد. نسخه های خطی به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب Synthetic Biology – Metabolic Engineering :