دانلود pdf کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف مصرف انرژی و فناوریهای مناسب در این بخشها ، یک رویکرد یکپارچه برای نیازهای پایدار انرژی را ارائه می دهد. این شهرها با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک ، در مورد شهرهای هوشمند بحث می کند. همچنین در مورد مصرف فردی برای اطمینان از پایداری منابع انرژی و فن آوری ها برای کاهش انتشار برای تحرک و برنامه های ثابت ، افکار مشترکی را به اشتراک می گذارد. برای مورد دوم ، مطالعات موردی مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و همچنین نیازهای انرژی خانگی را بررسی می کند. علاوه بر این ، جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش برق و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده مورد بررسی قرار می گیرد. این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy