دانلود pdf کتاب Sustainability in Innovation and Entrepreneurship : Policies and Practices for a World with Finite Resources

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه غنی از پایداری ، نوآوری و کارآفرینی را ارائه می دهد. این مقاله به طور خاص روش هایی را تغییر می دهد که از طریق آنها سیاست ها و عملکردهای دولت شرایط اجتماعی مورد نیاز برای ارتقا innovation نوآوری در شرکت ها را تغییر می دهد و بنابراین بر توسعه اقتصادی تأثیر می گذارد. این کتاب به بررسی موضوعاتی مانند نوآوری سبز ، سرمایه سبز مشتری ، شهرهای هوشمند ، کارآفرینی سبز و مسئولیت زیست محیطی می پردازد و برخی از آخرین تحقیقات و بهترین روش ها را در این زمینه ارائه می دهد. تأثیر فعالیتهای انسانی بر محیط باید در چارچوب تجارت گنجانده شود تا شرکتها بتوانند به یک مزیت رقابتی پایدار دست یابند. در سراسر جهان ، چنین تغییراتی منجر به طیف گسترده ای از محصولات ، روش های تولید و ویژگی های فنی شده است که حفاظت از محیط زیست را تضمین می کند. در عین حال ، ارتباطات رسانه های جمعی در مورد وخامت زمین باعث شده است که تعداد فزاینده ای از شهروندان در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه عادات مصرف خود را به محصولات اکولوژیکی تغییر دهند. در نتیجه ، تعداد فزاینده ای از شرکت ها با سرمایه گذاری در اشکال جدیدی از نوآوری سبز یا “نوآوری در محیط زیست” که برای ارتقا promote پایداری زیست محیطی و سازمانی طراحی شده اند ، به این تغییرات در چارچوب های تجاری و قانونی و ترجیحات مصرف کننده پاسخ می دهند. به عنوان مثال Hewlett-Packard ، سرب را از فرآیند جوشکاری خود حذف کرد. وال مارت عرضه عرضه کنندگان آنها را کاهش داده است. و سیسکو ، دل و آی بی ام در حال سرمایه گذاری در شبکه های هوشمند هستند. این جلد تلاش های پیشگامانه در بین مشاغل ، شهروندان و سازمان های دولتی را نشان می دهد که با قرار دادن پایداری در هسته استراتژی های توسعه خود ، از تئوری به عمل می روند.

[ad_2]

دانلود کتاب Sustainability in Innovation and Entrepreneurship : Policies and Practices for a World with Finite Resources