دانلود pdf کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر در مورد مشاغل و مجموعه چالش هایی از جمله بهره وری انرژی و پایداری ، که با آن روبرو هستند ، بحث می کند. تحقیقات وی به یک مدل دو لایه منجر شده است که از لحاظ شیوه های نوآورانه و مسئولیت پذیر کسب و کار از مشاغل پشتیبانی می کند. “شورای توسعه پایدار دولت آلمان” و همچنین “جایزه صنعت آلمان 2017” “پایداری پروژه 2017” را دریافت کرده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR