دانلود pdf کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy

[ad_1]

این کتاب تمام جنبه های جراحی پایه جمجمه را از نظر جراحی مغز و اعصاب مورد بحث قرار می دهد. گزینه های درمانی در درمان آسیب های پایه جمجمه توضیح داده شده و یک بررسی سیستماتیک از بیماری های مربوطه گنجانده شده است. تأکید زیادی بر جنبه های عملی جراحی پایه جمجمه می شود: رویکردهای کلاسیک جراحی و همچنین روشهایی که پیشرفتهای اخیر به سرعت در آنها اتفاق افتاده است ، مانند پرتودرمانی استریوتاکتیک و نورورادیولوژی مداخله ای. چندین متخصص بین المللی به طور سیستماتیک درمان ضایعات تروماتیک ، تومورها ، ضایعات عروقی و اختلالات رشد را توصیف می کنند. جراحی پایه جمجمه برای جراحان مغز و اعصاب ، جراحان KNO ، جراحان فک و صورت ، متخصصان مغز و اعصاب و رادیولوژی انجام می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy