دانلود pdf کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب شرح این است که چگونه یک استاد می تواند محیط یادگیری را فراهم کند که به دانشجویان در درک ماهیت علم و مهندسی ، درک مفاهیم علمی و مهندسی و حل مشکلات دروس علوم و مهندسی کمک می کند. این کتاب براساس مقالاتی است که در Science Research Research منتشر شده است و مبتنی بر تحقیقات آموزشی (کمی و کیفی) است که نویسنده طی سالهای زیادی انجام داده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives