دانلود pdf کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر مکث های رشد یا زمان رسیدن بر خصوصیات نقاط کوانتومی (QD) می پردازد. این اثرات درمان پس از رشد سریع بازپخت حرارتی (RTA) بر خصوصیات QD های تک لایه را پوشش می دهد. اثرات درمان پس از رشد سریع بازپخت حرارتی (RTA) بر خصوصیات QD های یک لایه بحث شده است. این کتاب بینشی در مورد ساختارهای دو لایه QD InAs / GaAs با لایه های فاصله بسیار نازک ارائه می دهد و در مورد حداقل ضخامت فاصله مورد نیاز برای رشد ساختارهای ناهمگن لایه QD دو لایه به صورت الکترونیکی بحث می کند. این تکنیک ها ساختارهای دو لایه QD را به گزینه ای بهتر از ساختارهای لایه ای چند لایه و اتصال ناپیچ QD تبدیل می کنند. سرانجام ، این کتاب در مورد تکنیک رشد زیره لایه (SML) برای رشد QD ها بحث می کند. ثابت شده است که این روش اخیر به طور قابل توجهی عملکرد دستگاه را بهبود می بخشد. محتوای این تک نگاری برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors